Leveringsvoorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. U kunt hier een pdf-versie van de voorwaarden downloaden en inzien. U kunt de pdf-versie uitsluitend openen met Adobe Reader. Indien u deze software niet heeft geïnstalleerd, dan kunt u deze gratis downloaden op http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html